Zde se podívejte, jak shromažďujeme recenze produktů.

  1. TProdávající umožňuje svým zákazníkům vydávat a zpřístupňovat stanoviska k produktům a internetovému obchodu za podmínek uvedených v těchto oddílech.
  2. Zákazník může vyjádřit svůj názor prostřednictvím formuláře, který mu umožňuje přidat názor na výrobek nebo internetový obchod. Tento formulář může být zpřístupněn přímo na webových stránkách internetového obchodu (včetně externího widgetu) nebo může být zpřístupněn prostřednictvím individuálního odkazu, který zákazník obdrží po nákupu na jím uvedenou e-mailovou adresu. Předmětem posudku může být také hodnocení, fotografie nebo recenze zakoupeného výrobku v internetovém obchodě.
  3. Posudek na Produkt může být vydán pouze na skutečně zakoupené Produkty v Internetovém obchodě Prodávajícího a Zákazníkem, který provedl nákup recenzovaného Produktu. Je zakázáno uzavírat fiktivní nebo předstírané kupní smlouvy za účelem vydání stanoviska k výrobku. Stanovisko k internetovému obchodu může vydat osoba, která je zákazníkem internetového obchodu.
  4. Přidávání názorů klientů nesmí být použito k nezákonným činnostem, zejména k činnostem, které představují nekalou soutěž, nebo k činnostem porušujícím osobnostní práva, práva duševního vlastnictví nebo jiná práva prodávajícího nebo třetích stran. Zákazník je povinen při přidávání stanoviska postupovat v souladu se zákonem, těmito obchodními podmínkami a dobrými mravy.
  5. Názory mohou být zpřístupněny přímo na webových stránkách internetového obchodu (např. u daného Produktu) nebo v externí službě pro sběr názorů, se kterou Prodávající spolupracuje a na kterou je na webových stránkách internetového obchodu odkazováno (včetně externího widgetu umístěného na webových stránkách internetového obchodu).
  6. Prodávající zajistí, aby zveřejněné názory na produkty pocházely od jeho zákazníků, kteří daný produkt zakoupili. Za tímto účelem prodávající podnikne následující kroky, aby ověřil, že stanoviska pocházejí od jeho zákazníků:
    1. Zveřejnění stanoviska vydaného prostřednictvím formuláře dostupného přímo na internetových stránkách internetového obchodu vyžaduje předchozí ověření prodávajícím. Ověření spočívá v kontrole souladu posudku s těmito obchodními podmínkami, zejména v kontrole, zda osoba, která posudek podává, je zákazníkem internetového obchodu - v tomto případě prodávající kontroluje, zda osoba v internetovém obchodě nakoupila, a v případě posudku na Produkt navíc kontroluje, zda recenzovaný Produkt zakoupila. Ověření se provede bez zbytečného odkladu.
  7. Jakékoli připomínky, odvolání proti ověření stanovisek nebo námitky ohledně toho, zda dané stanovisko pochází od zákazníka nebo zda daný zákazník zakoupil daný produkt, lze podat způsobem obdobným reklamačnímu řízení uvedenému v článku 6 obchodních podmínek.
  8. Prodávající neumisťuje ani nepověřuje jinou osobu umisťováním nepravdivých názorů nebo doporučení klientů a nezkresluje názory nebo doporučení klientů za účelem propagace svých produktů. Prodávající zpřístupní kladné i záporné posudky. Prodávající neposkytuje sponzorované názory.

Webové stránky používají k poskytování služeb soubory cookie v souladu se zásadami ochrany osobních údajů. Podmínky ukládání nebo přístupu k souborům cookie můžete určit ve svém prohlížeči nebo v konfiguraci služby.

Používání souborů cookie

Soubory cookie používáme k zajištění základní funkčnosti webových stránek a ke zlepšení vašeho zážitku. U každé kategorie můžete kdykoli povolit/zakázat jejich používání. Další informace o souborech cookie a dalších citlivých údajích naleznete v úplném znění našich zásad ochrany osobních údajů.